Honkai: Star Rail Fighting Game

ما Rivet Town را کشف می کنیم و در نبردهای نوبتی با دشمنان قدرتمند مبارزه می کنیم.

بخوانید  ارتباط شرکت اوبر با FBI درمورد هکر بازی GTA 6