Fire Emblem Engage – 14 چیز که ای کاش می دانستم

00:17 – نقاط قوت و ضعف

00:00 – معرفی

10:50 – مکالمات باند

03:51 – تجهیزات را بهینه کنید

06:09 – سلاح

04:16 – کلاس

08:58 – منابع

09:51 – هدایا

05:27 – مهارت ها

07:56 – عرصه

10:23 – دفتر Alear

03:13 – شخصیت های مختلف را امتحان کنید

01:32 – زمین

2:33 – طعمه زدن دشمنان

06:55 – نشان و حلقه های پیوند دهنده

بخوانید  کارگردان جان ویک 4 پایان تکان دهنده فیلم را شکست