واکنش متخصص اسلحه به سلاح‌های قلب اتمی

جاناتان فرگوسن، کارشناس تسلیحات و نگهبان سلاح های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، سلاح های قلب اتمی، از جمله تفنگ ساچمه ای KS-23، تفنگ کلاش و راکت انداز Fat Boy را تجزیه می کند.

بخوانید  بهترین معاملات PS5 موجود در این آخر هفته: بازی های انحصاری و بازدیدهای سال 2022