Resident Evil 4 Remake 19 بزرگترین تغییرات

در حالی که مطمئناً بر روی DNA نسخه اصلی ساخته شده است، تعدادی اضافات و تغییرات بزرگ وجود دارد که آن را به خودی خود به یک تجربه تبدیل کرده است. در حالی که پیشرفت‌های آشکار زیادی مانند کنترل‌ها و جلوه‌های بصری وجود دارد، بازسازی Resident Evil 4 آزادی‌های جسورانه‌ای را در مدرن‌سازی کلاسیک برای مخاطبان کاملاً جدید به دست آورد. در این ویدیو، دیدگاه جدید او را در زمینه کاردستی، گنج یابی، انواع دشمن و بسیاری موارد دیگر بررسی خواهیم کرد. این همچنین به این معنی است که ما نیز با چند اسپویلر بزرگ روبرو خواهیم شد، بنابراین به شما هشدار داده شده است!