Resident Evil 4 Remake 19 بزرگترین تغییرات

در حالی که مطمئناً بر روی DNA نسخه اصلی ساخته شده است، تعدادی اضافات و تغییرات بزرگ وجود دارد که آن را به خودی خود به یک تجربه تبدیل کرده است. در حالی که پیشرفت‌های آشکار زیادی مانند کنترل‌ها و جلوه‌های بصری وجود دارد، بازسازی Resident Evil 4 آزادی‌های جسورانه‌ای را در مدرن‌سازی کلاسیک برای مخاطبان کاملاً جدید به دست آورد. در این ویدیو، دیدگاه جدید او را در زمینه کاردستی، گنج یابی، انواع دشمن و بسیاری موارد دیگر بررسی خواهیم کرد. این همچنین به این معنی است که ما نیز با چند اسپویلر بزرگ روبرو خواهیم شد، بنابراین به شما هشدار داده شده است!

تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition مشکلات عملکردی در همه پلتفرم ها دارد