Fortnite فصل 4 فصل 3 با بیش از 500000 XP راه اندازی شد که از طریق کوئست ها به دست می آید

اندازه:

اکنون ثبت نام کنید یا وارد شوید!

این جست‌وجوهای داستانی باید به ترتیبی که ارائه می‌شوند تکمیل شوند، زیرا از یک روایت پیروی می‌کنند و در غیر این صورت منطقی به نظر نمی‌رسند – اگرچه به هر حال خط داستانی Fortnite کاملاً گیج‌کننده است، اینطور نیست؟ ماموریت‌های اسنپ‌شات اضافی در تاریخ دیگری باز می‌شوند و به روایت جاری فصل 3: وحشی‌ها ادامه می‌دهند.

تلاش ها و آزمایش های هفتگی

ماموریت های هفته 1

این ماموریت ها یک هفته پس از شروع فصل 3 باز می شوند.