10 تیرانداز جهان باز آینده در سال 2024 و پس از آنشروع سال است، بنابراین وقت آن است که در مورد بازی های آینده ای که در چند ماه آینده خواهیم داشت هیجان زده شویم. اگر از طرفداران بازی های تیراندازی جهان باز هستید، این پیشنهاد بسیار زیاد است و در این ویدیو ده بازی را ارائه می دهیم که باید مراقب آنها باشید.

برخی از آنها از قبل در دسترس هستند، بنابراین ما به شما می گوییم که چرا باید بازی هایی مانند Sons of the Forest و Witchfire را امتحان کنید. سایرین، مانند Suicide Squad: Kill the Justice League و Nightingale، در همین حوالی هستند. ممکن است مدتی منتظر بازی‌هایی مانند Ark 2 باشیم، اما این باعث نمی‌شود که هیجان‌مان کم شود.

بخوانید  انیمه Blue Box برای تولید تایید شد