شخصی ChatGPT را داخل یک سگ رباتی قرار داد که پایان بدی ندارد

این هوش مصنوعی است که پیش پا افتاده ترین وظایف در علم را بر عهده می گیرد، اگرچه بسیاری از این بیم دارند که استفاده از هوش مصنوعی در زمینه هایی مانند آثار هنری، انسان ها را از کار بیکار کند. هوش مصنوعی مانند Diffusion و Midjourney متهم به سرقت از هنرمندان شده اندو چندین کشور در حال حاضر مشغول ایجاد مقررات جدید برای تنظیم استفاده از این فناوری هستند.

این ربات ها هر روز ماموریت های خودکار انجام می دهند.
هر ماموریت از فایل های پیکربندی استفاده می کند که چندین کیلومتر طول دارند و درک آن دشوار است. فقط تکنسین ها می توانند آنها را مدیریت کنند.
در پایان هر ماموریت، ربات ها حجم زیادی از داده ها را ضبط می کنند. هیچ راه آسانی برای پرس و جوی همه اینها در صورت تقاضا وجود ندارد.

– سانتیاگو (@svpino) 25 آوریل 2023