بررسی ویدیوی Steam Deck

Steam Deck به عنوان رایانه بازی قابل حمل سونی، مدتی است که برای یک گیمر در دسترس بوده و در این ویدیو به بررسی آن خواهیم پرداخت.