بازی Street Fighter 6 Marisa vs Manon Developer Match

یک مسابقه کامل بین Marisa و Manon را در مرحله Fete Foraine با دو توسعه دهنده تماشا کنید. ماریسا حملات قدرتمندی را برای پیشروی به سمت حریف انجام می دهد در حالی که مانون در نگه داشتن برازنده حتی شانس ها تخصص دارد.