FIFA 23 در راه تبدیل شدن به بهترین بازی فیفا در تمام دوران است

الکترونیک آرتز می گوید بازی FIFA 23 در راه تبدیل شدن به بزرگترین بازی این سری است.