کارگردان Cyberpunk پایان‌های Phantom Liberty را شکستCyberpunk 2077: Gabe Amatangelo، کارگردان بازی Phantom Liberty، دو پایان بازی را تحلیل می‌کند و به گزینه‌های توسعه پشت آن‌ها می‌پردازد.

بخوانید  بازی Final Fantasy 7 Rebirth درجه سختی جدیدی خواهد داشت