واکنش متخصص اسلحه به سلاح ها در Titanfall 2

جاناتان فرگوسن، متخصص تسلیحات و نگهبان سلاح های گرم و توپخانه در رویال آرموریز، سلاح های Titanfall 2 بیشتری از جمله Smart Gun، EM-4 Cold War و 40 Tracker Cannon را تجزیه می کند!