دو احمق بریتانیایی یک جعبه پازل را باز می کنند | تنها در تاریکی

آیا آنها می توانند قفل جعبه را باز کنند، وقتی آن را باز می کنند چه چیزی پیدا می کنند و در این فرآیند چقدر به جعبه آسیب می زنند؟

فقط یک راه برای فهمیدن وجود دارد.

X: @AITDGame

اینستاگرام: @THQNordic

فیس بوک: @aloneinthedarkgame

یوتیوب و توییچ: @THQNordic

#تنها در تاریکی #بازگشت به درسیتو #خانه ارواح

بخوانید  پدرو پاسکال از The Last Of Us به یاد می آورد که برادرزاده هایش چقدر هیجان زده بودند که او این کار را به دست آورد.