تریلر MultiVersus Jason Fighter Move Sets

جیسون بازی را تمام کرد. با لیست کامل حرکات جیسون، نگاهی به سایه ها بیندازید. MultiVersus یک بازی مبارزه ای رایگان برای پلتفرم با گروهی رو به رشد از شخصیت های نمادین و جهان های افسانه ای، حالت های آنلاین مختلف، رویدادهای درون بازی، فصل های ممتد پر محتوا و بسیاری موارد دیگر است.

منبع

تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  برترین اپلیکیشن های ایرانی که باید روی گوشی هر ایرانی نصب شود