بازی Diablo 4 Stronghold Sorcerer (بتا)

ما بتای Diablo IV را می گیریم و با رئیس Frosthorn، قهرمان یخ، به یک قلعه حمله می کنیم. این در افتتاحیه قله های شکسته است. با جادوگر ترکیبی ما که آتش و یخ را در دست دارد، آشنا شوید. اسپل های اصلی مورد استفاده عبارتند از Hydra، Frost Bolt، Frost Nova و Frozen Orb. نسخه بتای دسترسی زودهنگام Diablo IV از 17 تا 19 مارس و نسخه بتا باز از 24 تا 27 مارس اجرا خواهد شد. Open Beta دارای Necromancer و Druid خواهد بود که در هنگام دسترسی زودهنگام قابل پخش نیستند.

بخوانید  با رایان رینولدز و جیسون موموآ در Animal Friends