بازی Diablo 4 را با علاقه‌مندان به IRL بازی کنیددو گیمر شجاع، Dave Klein از GameSpot (تهیه کننده، “How it Saved”) و Bailey Meyers از Fandom (نویسنده، “Honest Game Trailers”)، در حین مبارزه با یک سری از علاقه مندان و مخالفان …IRL، با سیاه چال های Diablo IV مقابله می کنند. آنها را تماشا کنید که با هم متحد شوند تا با عوامل لیلث مقابله کنند، در حالی که از هوس های چرخ شیطانی ما رنج می برند – یا در حال رشد هستند. آیا آنها پیروز ظاهر خواهند شد؟ آیا آنها می توانند گرما را تحمل کنند؟ (به معنای واقعی کلمه.)

بخوانید  Diablo 4 - Rogue Talents Guide