The Mandalorian Season 3, Episode 6 Easter Eggs: 7 چیزهایی که در فصل 22 از دست دادید: سلاح های اجاره ای

در این هفته تخم مرغ های عید پاک فراوان وجود دارد، بزرگ و کوچک. این خوب است، زیرا نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم که در تعطیلات آخر هفته، تخم‌مرغ‌های عید پاک مصرف کنند. برای برخی از حقایق جالب در ادامه مطلب بخوانید!

این هفته در Mandalorian، دین جارین و بو-کاتان از سیاره جدیدی بازدید می‌کنند که قبلاً هرگز ندیده‌ایم یا نامش را نشنیده‌ایم: Plazir-15، یک سیاره زیبا و سرسبز با یک شهر گنبدی بیمار در قلبش. و این مکان متعلق به افراد مشهور است.

هشدار: این مقاله حاوی اسپویلرهای اصلی فصل 22 ماندالوریان، Guns For Hire است.