Tekken 8: همه چیزهایی که باید بدانیدTekken 8 تقریباً از راه رسیده است، بنابراین در اینجا همه چیزهایی است که باید در مورد بازگشت به مسابقات King of the Iron First بدانید.

بخوانید  پیش خرید Bayonetta Origins برای مدت محدودی تخفیف دارد