Street Fighter 6 تا 16 دقیقه گیم پلی سطح بالا Cammy (CPU)

GameSpot به اندازه کافی خوش شانس بود که پیش نمایشی از Street Fighter 6 را بررسی کرد و ما یک کلیپ گیم پلی با بیش از 16 دقیقه بازی Cammy با چندین شخصیت دیگر در فهرست داریم و همه به عنوان یک هوش مصنوعی در سطح هفت قرار دارند.