Palworld – 15 چیزی که کاش می دانستمپس شما می خواهید بهترین پال تامر باشید؟ مثل اینکه هیچکس تا حالا نبوده؟ ما ده‌ها ساعت را صرف کاوش در Palworld کرده‌ایم و فهرستی از نکات فوق‌العاده را برای کمک به شما برای دستیابی آسان به این هدف گردآوری کرده‌ایم. در اینجا 15 چیز است که آرزو می کردم در مورد Palworld بدانم.

تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  Rise of the Ronin هفت سال طول کشید تا آماده شود