Meta Quest 2 Vacation Pack در Best Buy موجود است

به همراه هدست و اجزای آن، کدهایی برای Resident Evil 4 VR و Beat Saber نیز دریافت می کنید.