Lies of P – 11 دقیقه گیم پلی جدید

در GDC 2023 عکس‌برداری شده است، این گیم‌پلی کاملاً جدید در Lies of P است، بازی اکشن روح‌مانند آینده که پینوکیو را دوباره به‌عنوان یک حماسه گوتیک ترسناک تصور می‌کند.

بخوانید  سیستم مورد نیاز Alone in the Dark اعلام شده است. الزامات استفاده از SSD