HBO Max می تواند به Max تغییر نام دهد – گزارشمدیران برادران وارنر دیسکاوری قرار است نام و پلتفرم جدیدی را برای سرویس استریم آینده خود با ترکیب سرویس های HBO Max و Discovery+ از قبل رسمی کند. با توجه تنوعبرنامه جدید ممکن است Max نامیده شود.

نمایندگان برادران وارنر. اگرچه دیسکاوری از اظهار نظر در مورد تغییر نام خودداری کرد CNBC گزارش های بیشتر حاکی از آن است که این سرویس در داخل با کد “BEAM” شناخته می شود. با این حال، مدیران ناشناس تایید کردند که مکس “انتخاب محتمل” است. نام های دیگر هنوز در دست بررسی است.

در سال 2021، CNBC همچنین گزارش داد که مدیران ارشد WarnerMedia هرگز نام HBO Max را برای سرویس استریم خود دوست نداشتند و از ادغام Discovery راضی بودند زیرا به آنها فرصتی داد تا نام خود را تغییر دهند. با این حال – همانطور که ظاهراً باید اشاره کرد – آیا تغییر نام از HBO Max به Max واقعاً یک تغییر بزرگ نیست؟

ادامه مطلب در GameSpot