Disney Dreamlight Valley: All Character Homes

اکثر شخصیت‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شوید خانه‌ای دارند که می‌توانید آن را در هر بیومی در بازی قرار دهید، و به شما این فرصت را می‌دهد که تصمیم بگیرید در کجا زندگی خود را در دره بگذرانند. چه بخواهید یک محله اختصاصی پر از خانه داشته باشید یا همه را در مناطق مختلف پراکنده کنید، انتخاب کاملاً به شما بستگی دارد – حداقل زمانی که برای ساخت خانه به اسکروج مک داک سکه پرداخت کرده باشید.

Disney Dreamlight Valley پر از چیزهایی است که باید انجام دهید، اما چیزهای کمی به اندازه پیدا کردن دوستان جدید و افزودن آنها به دنیای خود راضی کننده هستند. ملاقات با شخصیت‌های مختلف دیزنی در دره‌لایت دره مستلزم کمی کار از سوی شماست، البته که باید به پادشاهی‌های محبوب سفر کنید، ماموریت‌ها را کامل کنید و آنها را برای زندگی در دره دعوت کنید. اما وقتی آنها را در آنجا داشته باشید، همیشه ارزشش را دارد.