21 دقیقه اول Bendy و گیم پلی Dark Revival

در بازی بقای ترسناک آغشته به جوهر Bendy and the Dark Revival به پادشاهی Bendy بازگردید. در اینجا 21 دقیقه اول گیم پلی رایانه شخصی را مشاهده می کنید.

بخوانید  بازی اعلام شده دنیایی غنی و انتخاب های زیادی خواهد داشت