15 چیزی که ای کاش درباره پوکمون اسکارلت و بنفش می دانستمPokemon Scarlet و Violet بالاخره منتشر شدند و تعدادی از تغییرات را برای سری اصلی مشخص کردند. در اینجا 15 راه برای استفاده بهینه از اقامت خود در Paldea آورده شده است!