چگونه پوکمون های براق را در رنگ های قرمز و بنفش بدست آوریمدر این ویدیو، جیک دکر به برخی از بهترین استراتژی ها برای یافتن و گرفتن پوکمون های براق در اسکارلت و بنفش اشاره می کند.