از Call of Duty و Team Fortress 2 گرفته تا Alien Isolation و Resident Evil، شعله افکن سهم خود را از آثار سوختگی در بازی ها به جا گذاشته است. اما در حالی که آنها یکی از قدرتمندترین سلاح ها در زندگی واقعی هستند، بسیاری از نسخه های مجازی واقعا فاقد جرقه هستند. با کمک اسلحه و نگهبان توپخانه جاناتان فرگوسن، ما به موزه سلطنتی اسلحه‌خانه در بریتانیا آمده‌ایم تا بفهمیم چرا بازی‌ها با نمایش‌های مجازی‌شان برای برافروختن آتش تلاش می‌کنند.

می‌توانید قسمت‌های بیشتری از Loadout را اینجا ببینید. – https://www.youtube.com/watch?v=yzSrmGkpWKk&list=PLpg6WLs8kxGMzIemU1gyyLmg5VlKI2UvC

Dave Jewitt نگاهی دقیق‌تر به سلاح‌ها و ابزارهای نمادینی دارد که در بازی‌ها و فیلم‌های مورد علاقه ما همبازی شده‌اند.