در این قسمت از Loadout، Dave Jewitt از ارتش سلطنتی دیدن می کند تا با Keeper of Guns and Ordnance Jonathan Ferguson صحبت کند تا درباره وسواس بازی با شعله افکن و چگونگی به روز بودن نمایش های مجازی آن صحبت کند.

می‌توانید قسمت‌های بیشتری از Loadout را اینجا ببینید. – https://www.youtube.com/watch?v=yzSrmGkpWKk&list=PLpg6WLs8kxGMzIemU1gyyLmg5VlKI2UvC

می‌توانید مجموعه‌های Firearms Expert Reacts را در اینجا بررسی کنید. – https://www.youtube.com/watch?v=5FVzcoRjoN4&list=PLpg6WLs8kxGMgYb13XjPgOKbm5O-CDq7R

اگر می‌خواهید در مورد کارهای جاناتان بیشتر بدانید، می‌توانید در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد ارتش سلطنتی بخوانید. – https://www.youtube.com/user/RoyalArmouries

اگر می‌خواهید از ارتش سلطنتی حمایت کنید، می‌توانید در اینجا یک کمک خیریه به موزه بپردازید. –