پخش زنده هفتگی زومجی برای سریال The Last of Us

با پخش سریال The Last of Us، هر هفته پس از انتشار هر قسمت از سریال، به صورت زنده در دستگاه های یک گیمر درباره این سریال بحث خواهیم کرد. با یک گیمر همراه باشید.

تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  فیل اسپنسر می‌گوید دریافت Call Of Duty در سوئیچ «قطعاً» کمی کار می‌برد.