واکنش متخصص غرب وحشی به تعداد بیشتری از Red Dead 2Red Dead Redemption 2 شاهد بازگشت Rockstar به مرزهای غرب وحشی برای پیش درآمدی برای Red Dead Redemption بود. Rockstar تمام تلاش خود را کرده است تا Red Dead Redemption 2 حس و ظاهری واقعی داشته باشد. ما دنی را آوردیم تا ببینیم آیا راک استار به این وعده عمل کرده است یا خیر.

در این ویدیو، دنی شهرهای قدیمی غربی، شکار، سرقت قطار، اسلحه و معماری را خراب می کند. قسمت 2 این مجموعه در حال انجام است، پس حتماً برای دیدن موارد بیشتر در آینده در GameSpot مشترک شوید.

مرکز غرب: https://centerofthewest.org/

موزه سلاح گرم کودی: https://centerofthewest.org/our-museums/firearms/

توییتر موزه سلاح های گرم کودی: https://twitter.com/codyfirearms

اینستاگرام موزه سلاح گرم کودی: www.instagram.com/codyfirearmsmuseum

ARMAX: https://www.armaxjournal.org/

تاریخچه بارگیری شده: