واکنش متخصص زلدا به اشک های ویروسی بیشتر از کلیپ های پادشاهیمتخصص مبارزه داخلی Legend of Zelda به قطعات بیشتری از گیم پلی Tears of the Kingdom واکنش نشان می دهد.

بخوانید  تاریخ انتشار نسخه No Man's Sky PSVR2 اعلام شد