واکنش متخصص تفنگ به سلاح های کهکشانی دیپ راکجاناتان فرگوسن، متخصص اسلحه و نگهبان اسلحه و توپخانه در رویال آرموریز، تسلیحات دیپ راک کهکشانی بیشتری، از جمله توپ های خودکار سنگین “Thunderhead”، پمپ لجن خورنده و M1 Garand الهام گرفته از M1000 Classic را تجزیه می کند.