واکنش متخصص اسلحه به سلاح های DayZجاناتان فرگوسن، کارشناس اسلحه و نگهبان سلاح های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، سلاح های DayZ از جمله یک FAMAS نفرین شده، AKM و تفنگ نمادین Sporter 22 را بیشتر خراب می کند.

بخوانید  نیل دراکمن و کریگ مازین The Last of Us درباره ایجاد داستان عشق فرانک و بیل