نمایشگاه فناوری Layers of Fear Unreal Engine 5

دنیای بصری خیره کننده Layers of Fear را کشف کنید، یکی از اولین بازی هایی که از قدرت Unreal Engine 5 و ابزارهای تکنولوژیکی پیشرفته استفاده می کند. در سفری همه جانبه به ما بپیوندید تا چگونگی ادغام این ویژگی‌های پیشرفته را برای شما یکی از جذاب‌ترین بازی‌های ترسناک از لحاظ بصری به ارمغان بیاوریم.