مصاحبه سازندگان Dead Space Remake درباره تغییر سلاح ها

سازندگان نسخه بازسازی شده Dead Space در مصاحبه ای تغییرات ایجاد شده در سلاح های بازی را توضیح دادند.