مجموعه‌های الحاقی Donkey Kong Lego Super Mario رونمایی شد

Jungle Jam توسط Dixie Kong صحنه ای برای موسیقی زنده است. مینی فیگور Lego Mario شما دیکسی (که گیتار الکتریک دارد) و اسکواکس را همراهی می کند. این مجموعه Squawks را در پشت میکروفون نشان می دهد، بنابراین امیدواریم که او چند قطعه خوب را تکرار کند. ست Jungle Jam شامل 174 قطعه می باشد.