قرار گرفتن Resident Evil 4 Remake بر روی جلد مجله Game Informer

به زودی در شماره جدید مجله Game Informer شاهد انتشار اطلاعات دقیق جدیدی از بازی مورد انتظار Resident Evil 4 Remake خواهیم بود.