فروش Tekken 7 از 10 میلیون نسخه فراتر رفته است

با اعلام کارگردان سری Tekken، فروش بازی Tekken 7 از ده میلیون واحد گذشت و فروش کل این سری به به 54 میلیون نسخه رسید.