روند توسعه Final Fantasy 7 Rebirth در حال افزایش است

سازنده Final Fantasy 7 Rebirth گفت که روند توسعه بازی در حال افزایش است و به یک اعلامیه بزرگ دیگر اشاره کرد.