راهنمای رصد آسمان شب; اوت 1402

در صبح روز 21 آگوست ماه و سیاره مشتری در فاصله 5 درجه از یکدیگر در آسمان دیده می شوند. مشتری به عنوان یک ستاره درخشان در سمت چپ زیر ماه ظاهر می شود. برای مشاهده این مقایسه، از نیمه شب تا روشن شدن آسمان قبل از طلوع خورشید زمان دارید.

شنبه 31 مرداد: اوج بارش شهابی در ساواشی 🢑

به نظر می رسد که ماه امسال تصمیم گرفته است از علاقه مندان به بارش شهابی چشم پوشی کند تا آنها بتوانند تا حد امکان شهاب های آسمانی را بدون ایجاد مزاحمت در نور ماه ببینند.

بارش شهابی بارساوشی، ناشی از برخورد ذرات به جا مانده از دنباله دار سوئیفت تاتل (109P/Swift-Tuttle) با جو زمین. مانند هر سال در شب های 31 تا 22 مرداد ماه به اوج خود می رسد. اما این بارش از اواخر تیرماه تا اوایل شهریور ماه فعال است و در این بازه زمانی کم و بیش می توان شهاب های برسواشی را مشاهده کرد.

اوج این باران در سال 1402 از ساعت 10:30 تا 17:30 روز 22 مرداد به وقت ایران در روز روشن. بنابراین بهترین زمان برای رصد این باران از ساعت 23 عصر روز 31 مرداد همزمان با طلوع مرکز باران در صورت فلکی برساوش تا روشن شدن آسمان در سحرگاه 31 مرداد است.

بخوانید  انتشار تریلر رونمایی بازی Wild Hearts