داستان بازی Dead Space dead airداستان بازی Dead Space dead air

در این مقاله با یک گیمر همراه باشید تا شروع سفر جهنمی آیزاک کلارک را در وقایع قسمت اول از سه گانه فضای مرده بازگو کنیم و برای انتشار نسخه بازسازی شده این کتاب آماده می شویم.