تریلر Gord The Might of Zmij | SDCC 2023

لطفا تاریخ تولد خود را برای مشاهده این ویدیو وارد کنید

با کلیک بر روی “ورود” با شرایط GameSpot موافقت می کنید

شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی

بخوانید  سم لیک در Alan Wake 2: "هیچ زمانی نبود که احساس کنم این اتفاق نخواهد افتاد"