تریلر Call of Duty Warzone 2 New Isle of Ashika

در نقشه کوچک جدید Call of Duty Warzone 2 Ashika Island که در 15 فوریه با فصل 02 عرضه می شود وارد نبرد شوید.