تریلر رویداد Apex Legends Neon Network Collectionبه رویداد کلکسیون شبکه نئون در Apex Legends بپیوندید و در تصاحب Node Tracker Battle Royale، نقشه ای مبهم را کشف کنید. گره هایی به دست خواهید آورد که می توانید از آنها برای باز کردن قفل لوازم آرایشی در فروشگاه جوایز جدید استفاده کنید.

تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  تصاویر بازی Stalker 2; دنیای آخرالزمانی را کاوش کنید