تریلر رسمی پرتاب فضای مردهبرای کشف یک راز هیجان انگیز در تاریک ترین اعماق فضا آماده شوید. زمانی که آیزاک کلارک و یو‌اس‌جی کلیون برای تعمیر کشتی معدنی USG Ishimura فرستاده شدند، آن‌ها نمی‌دانستند که چقدر سریع یک ماموریت معمولی می‌تواند به یک کابوس کامل تبدیل شود. خدمه ایشیمورا در تاریکی چه چیزی کشف کردند؟ چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ و این چه معنایی برای آینده خود بشریت دارد؟ زمان انتشار Dead Space در 27 ژانویه 2023 را بیابید.