تریلر راه اندازی Stranger of PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN – DIFFERENT FUTUREراه خود را از طریق زمان و مکان متناوب بجنگید و برنامه های Lufenian را در حالی که در آن هستید خراب کنید! DIFFERENT FUTURE شامل 3 شغل جدید، سلاح و یک تابع ترکیبی اضافی خواهد بود تا شما را برای یک مسابقه حماسی علیه امپراتور آماده کند!