تریلر تاریخ انتشار Wartales 1.0

لطفا تاریخ تولد خود را برای مشاهده این ویدیو وارد کنید

با کلیک بر روی “ورود” با شرایط GameSpot موافقت می کنید

شرایط استفاده و
سیاست حفظ حریم خصوصی

بخوانید  خدمه Mantis و همراهان جدید را در تریلر Star Wars Jedi: Survivor نشان دهید