بهترین موجودات عنکبوتی جدید در Spider-Man: Across the Spider-Verse

در Spider-Man: Across the Spider-Verse ما با هم آشنا شدیم زیاد موجودات عنکبوتی حداقل صدها و شاید هزاران یا بیشتر. تقریباً تمام لباس‌های مرد عنکبوتی که دیده‌اید در اینجا نشان داده شده است. اما ما اینجا نیستیم که درباره گروهی از پیتر پارکرهای کمی متفاوت صحبت کنیم. در واقع، ما اصلاً در مورد پیتر پارکر صحبت نمی کنیم، زیرا بهترین Spider-People های جدیدی که در Across the Spider-Verse ملاقات می کنیم، همه افراد دیگری هستند. یا الف چیز در غیر این صورت، در برخی موارد – تعدادی از آنها اصلاً انسان نیستند.

لیست ما از Spider-Folks جدید مورد علاقه ما را که در Spider-Man: Across the Spider-Verse ملاقات کرده ایم، در زیر بررسی کنید.

محصولات مورد بحث در اینجا به طور مستقل توسط ویراستاران ما انتخاب شده اند. در صورت خرید چیزی که در سایت ما مشخص شده است، GameSpot ممکن است سهمی از درآمد را دریافت کند.