بازی Zelda: Tears of the Kingdom Level Combat

ما توانایی‌های رزمی لینک را تا جایی که ممکن است پیش می‌بریم و آنچه را که در Legend of Zelda: Tears of the Kingdom جدید ممکن است نشان می‌دهیم.

بخوانید  به نظر می‌رسد MultiVersus پس از وقفه‌ای پرمخاطره، قدرتمند باز خواهد گشت