بازی Street Fighter 6 Dee Jay vs Dhalsim Developer Matchیک مسابقه کامل بین دی جی و Dhalism که توسط توسعه دهندگان Street Fighter 6 بازی شده است را تماشا کنید.